PERCU-CULTURES

En aquest taller voltarem pel món a través de ritmes de diferents indrets del planeta. Des de diferents paisos de l’Àfrica passant per Argentina, Colombia o Brasil fins a la Índia i molts més d’altres indrets, fusionarem la nostra cultura musical per agermanar-la amb totes aquelles identitats musicals que cada vegada estan més presents a casa nostra.

La percussió en grup es un tret comú en totes les cultures.