QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA

 

“La musicoteràpia és l’ús dosificat de la música en el tractament, la rehabilitació, l’educació, reeducació i l’ensinistrament d’adults i nens que pateixen trastorns físics, mentals i emocionals”.
 Juliette Alvin

“El procés sistemàtic (intencionalitat, regularitat, organització) d’intervenció (el musicoterapeuta intervé amb orientacions, metodologies i tècniques) amb el que un musicoterapeuta ajuda a l’usuari en el seu procés terapèutic fent servir experiències musicals (activa i receptiva: escoltar, cantar, compondre i improvisar) i les relacions que es deriven a través d’aquestes com a forces dinàmiques del canvi”.
Kenneth Bruscia

“Aplicació científica de l’art de la música per arribar a objectius terapèutics”.web
Asociación Nacional de Musicoterapia, Argentina.

“Auxiliar de la medicina que, amb les altres tècniques terapèutiques ajuda a la recuperació del pacient o prevé futurs trastorns físics i mentals”.
Rolando Benezon.

“Podem definir la musicoteràpia com l’aplicació científica del so, la música i el moviment a través de l’entrenament de l’escolta i l’execució instrumental sonora, integrant el cognitiu, afectiu i psicomotriu, desenvolupant la consciència i potenciant el procés creatiu. Així podrem: facilitar la comunicació, promoure l’expressió individual i afavorir la integració grupal i social”.
Instituto de MusicoterapiaMusica, arte y Proceso” (Vitoria Gasteiz)

Objectius fonamentals del treball de la Musicoteràpia

1. Objectius cognitius

   Promoure l’atenció.
   Promoure la concentració.
IMG-20160518-WA0009    Estimular la memòria a curt i llarg termini.
   Estimular la memòria temporal i de l’espai.
   Potenciar el pensament simbòlic. Potenciar el pensament abstracte.
    Desenvolupar i potenciar el llenguatge verbal expressiu i comprensiu.

2. Objectius psicomotrius

   Treballar psicomotricitat fina.
   Treballar psicomotricitat grossa.
   Treballar sobre la respiració.
   Reconnèixer i pendre conciencia de la postura corporal, potenciant estímuls sonors reeducatius.
   Afavorir el treball de coordinació lateral.

3. Objectius Musicals

   Pulsació, figures rítmiques, notes musicals…
   Tocar instruments de percussió i musicals (guitarra, teclat etc..)
   Fer servir la veu de manera adequada per cantar

4. Objectius de moviment

   Aprendre figures bàsiques de moviment.
   Esquema corporal
   Fer servir el cos com a eina d’expressió corporal
   Aprendre passos bàsics de dansa.
IMG-20160518-WA0011
5. Objectius d’expressió emocional (afectius)

   Atendre les necessitats afectives de l’usuari i l’expressió i canalització a través del só.
   Establir relacions entre el món sonor i el món interior, desenvolupant la sensibilitat auditiva i interior.
   Exploració, reconeixement i expressió de desitjos i sentiments a través del so.
   Potenciar l’estabilitat i l’equilibri emocional.
   Treballar les emocions i conductes negatives.
    Canalitzar estereotípies, auto-estimulacions, moviments de balanceig a través de l’expressió sonora.
   Afavorir el control d’estímuls d’agressió, destrucció i autodestrucció.
   Treballar pors.

6. Objectius comunicatius (socials)

   Explorar i reconèixer les possibilitats comunicatives que ens ofereix el so i la música.
   Prendre torns.
   Compartir Interaccionar recíprocament.
   Expressar vocal/verbalment. Prendre consciencia i connectar amb l’entorn.
   Afavorir la presa de decisions. Afavorir els intercanvis cooperatius dins d’un entorn grupal.
   Desenvolupar i interioritzar normes i habilitats socials bàsiques a través del so.
   Canalitzar comportaments antisocials, obsessius o ritualístics.