RHYTHM 2 RECOVERY

 

                                            www.rhythm2recovery.com

 Música i percussió pel desenvolupament social i emocional

 

Rhythm to Recovery Bàsic

  1. Aprenentatge social i emocional
  2. Identitat i cultura
  3. Família, amics i relacions
  4. Comunitat i connexió
  5. Salut i benestar

Programes de prevenció R2R específics de 8 sessions

Programa de prevenció de Bullyng.

Programa de prevenció de violència

Programa per promoure les relacions saludables

Programa per la prevenció de drogues i alcohol

Què és Rhythm to Recovery?

El format R2R és un model de pràctica integrador que combina tècniques experiencials amb teràpia conductual cognitiva, de teràpia d’acceptació i de compromís i la psicologia positiva. Aquests nous enfocaments cognitius es basen en la fortalessa, i es centren menys en explorar problemes i més en trobar solucions.

L’ús de la música rítmica, els tambors i la percussió, el moviment rítmic i la cançó, constitueixen els elements experientialls d’un programa R2R, amb exercicis dissenyats per aportar beneficis físics i psicosocials al mateix temps que exploren temes universals de la vida . Aquests exercicis experiencials es combinen amb discussions reflexives utilitzant un marc cognitiu. Aquesta combinació augmenta la precisió i l’enfocament; ampliar la perspectiva i comprendre i potenciar el creixement personal.

Teràpia experiencial amb música rítmica, moviment i veu:

Plataforma segura de compromís

Expressió de sentiments

Reducció de la dependència del llenguatge

Conecta àrees primàries del cervell

Creativitat

Vinculació social

Reforç a través de la repetició

Coordinació del motor de teràpia física

Teràpies cognitives de comportament, teràpia d’acceptació i de compromís i psicologia positiva

Centrada en el creixement personal, les relacions positives i la salut comunitària

Basat en les fortalesses

Centrada en la solució

Clarifica els valors

Foment de la responsabilitat individual

Consciència i acceptació

 

Tots els programes R2R inclouen un components d’avaluació  per conèixer el seu impacte.

 

El model Rhythm2Recovery proporciona als professionals un marc terapèutic divertit i eficaç per utilitzar el poder curatiu del ritme per recolzar el desenvolupament humà. Les activitats rítmiques i reflexives estan dissenyades per participar, persones físiques, famílies o grups, en una experiència d’aprenentatge divertida, amigable i de forma concreta obtenir resultats del desenvolupament. El model R2R té una forta base d’evidència i està dissenyat al voltant de cinc elements clau:

Seguretat i diversió = Compromís

Els nostres programes involucren a les persones que poden ser reticents a participar en altres enfocaments. Nosaltres utilitzem un procés que proporcioni un entorn segur d’aprenentatge, fent èmfasi en la senzillesa, la predictibilitat, l’accessibilitat i empoderament. La música en si és senzilla, però potent. Les sessions són divertides i promouen la confiança i el respecte en la interacció. Hi ha elements repetitius en cada sessió per proporcionar un nivell de predictibilitat i els participants són capaços de triar els temes de la sessió, dirigir els debats i assumir la responsabilitat dels seus propis comportaments i el benestar del grup en general. Els temes explorats poden ser greus, però l’èmfasi predominant és el plaer de tocar música junts, ara i com una activitat recreativa permanent.

Ritme i reflexió = Resultats d’aprenentatge units

Els nostres programes exploren una àmplia gamma de temes que afecten la vida de les persones. Es recomana als participants que triïn el tema rellevant per a cada sessió i després explorar-lo en relació amb la seva pròpia experiència i la del grup com a tot. Els exercicis divertits es vinculen per analogia a preguntes que fan pensar la reflexió i l’autoconeixement, i augmenten una comprensió més àmplia dels factors que afavoreixen una vida sana, feliç i significativa. Els temes de la sessió estan dividits en cinc grans àrees temàtiques de deu temes cadascun.

Això inclou:

  1. Aprenentatge social i emocional
  2. Identitat i cultura
  3. Família, amics i relacions
  4. Comunitat i connexió
  5. Salut i benestar

Programes de prevenció específics per adolescents (programes de 10 sessions):

Programa de prevenció de Bullyng.

Programa de prevenció de violència

Programa per promoure les relacions saludables

Programa per la prevenció de drogues i alcohol

Teràpia física = Millora de la coordinació i la consciència emocional.

Els programes R2R inclouen exercicis físics que ajuden als participants amb la coordinació motora grossa i la consciència corporal. Es juga una àmplia gamma d’instruments de percussió, amb diferents instruments disponibles per a les necessitats de diferents poblacions. Els exercicis específics se centren en la coordinació manual i la posada a terra, així com en el cos creuat, moviment per estimular l’activitat cognitiva a través dels hemisferis cerebrals. La música també s’utilitza com a canal per la identificació i alliberament d’emocions que d’altra manera poden ser reprimides o mal dirigides.

La música rítmica pot modular la resposta a l’estrès humà

Un component clau de tots els programes R2R és la incorporació de rutines específiques que ajuden a la regulació emocional. Els estudis neurològics han demostrat com la música rítmica pot afectar aquestes àrees primàries del cervell que regulen la resposta de l’estrès humà. Els exercicis rítmics, com el bateria, són recomanats per molts dels líders del món experts en traumes. Cada sessió inclou un component d’ona rítmica que ensenya als participants a escalar i des-escalar les seves emocions a través de la música. A la fase de control de la màxima expressió d’aquesta rutina, els exercicis de consciència són incorporats per ampliar la sensibilització i l’enfocament. Les variacions de temps imiten els canvis en l’excitació i l’impacte del grup consciència. S’analitzen els enllaços entre aquests exercicis com a estratègies per gestionar les situacions quotidianes acolliment emocional immediat.

Pertinència

La creació musical de la comunitat és una tradició antiga per reunir a les persones i divertir-se per compartir l’experiència. A diferència de molts altres programes de grup, la música evita moltes de les tragèdies del llenguatge, en particular entre persones de diferents orígens o sensibles a la crítica o propensos a una interpretació errònia i defectuosa. La música transcendeix el llenguatge i permet connectar-se a un nivell purament emocional, en aquest moment, sense por del passat ni del futur. Els programes inherents als R2R es centren en l’altruisme i el suport permanent per a cadascun com a membres de la comunitat. Els participants en aquests programes experimenten un gran sentit de connexió que s’utilitza per iniciar noves oportunitats per augmentar el compromís amb la comunitat.

Tots els programes R2R inclouen un component avaluatiu per conèixer el seu impacte i permeten la modificació en resposta a necessitats individuals o grupals.

 

www.rhythm2recovery.com